Dvě dekády zkušeností
v hydrogeologii -
spolehlivý partner
pro vaše projekty

Kdo jsme? GEOMĚRKA s.r.o. Kde každá kapka vody má svou cenu

Společnost GEOMĚRKA s.r.o. vznikla v roce 2019, ale její zakladatelka (Mgr. Hana Tůmová) se věnuje hydrogeologii už dvě dekády. Jsme malá firma s velkým záběrem. Zabýváme se zejména průzkumy pro nové zdroje vody, vrty na vytápění či posuzováním likvidace srážkových či přečištěných odpadních vod, a to jak pro individuální potřeby, tak pro obce či developerské subjekty. Zkušenosti máme i s hydrogeologickými průzkumy pro liniové stavby (železnice, dálnice), průzkumy pro hřbitovy, stanovení ochranných pásem vodních zdrojů, posouzení kontaminace vod a jiné. Pravidelně se účastníme konferencí a seminářů pro rozšiřování obzorů.

Proč
s námi

  • 20 let zkušeností
  • Odbornost a akreditace
  • Individuální přístup

Ze života
hydrogeologa

Naše reference
GEOMĚRKA s.r.o.
GEOMĚRKA s.r.o.
GEOMĚRKA s.r.o.