Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Studny

Studny

Využití vlastních zdrojů vody na pozemku

Realizace studny pro zásobování obce, developerských projektů, rodinného domu, chaty, případně na zalévání zahrady přináší nezávislost na ostatních a úsporu financí v oblasti zásobování vodou.

Abychom si mohli vybudovat vlastní studnu, je ideální si v první fázi přizvat hydrogeologa. Tato odborně způsobilá osoba by se měla vždy přijet podívat na danou lokalitu, je to velmi klíčový krok, kde oko hydrogeologa zmapuje jak okolní studny, zdroje znečištění, ochranná pásma, ale i zváží rozmístění na pozemku, přístupnost pro vrtnou techniku, sklon terénu či vytíženost lokality z hlediska využívání podzemní vody apod.

Dalším krokem bývá rešerše, kdy využijeme dostupných podkladů, materiálů, informací a rozhodně zkušeností pro zhodnocení vybudování nového vodního zdroje. Jsou lokality, kde jsou geologické a hydrogeologické poměry dobře známé, pak lze rovnou na příslušném vodoprávním úřadu žádat o povolení vodního díla. Ovšem i v naší, jinak velmi dobře zmapované, republice jsou lokality, kde jsou poměry buď velmi složité (nesoudržné horniny, přetoky vody, pánevní struktury) nebo dosud neprobádané. V tomto případě se i odborník musí uchýlit k detailnímu prozkoumání lokality, např. průzkumným vrtem. Je-li tento průzkum úspěšný, lze průzkumný vrt následně převést na vodní dílo a získat povolení k odběru vody.

Dva postupy ke stejnému cíli

1. Stavba vodního díla dle stavebního zákona č. 283/2021 Sb. a vodního zákona č. 254/2001 Sb.

 • Terénní prohlídka, rešerše
 • Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí („hydrogeologické posouzení“)
 • Projektová dokumentace
 • Povolení stavby
 • Realizace

2. Průzkumný vrt dle geologického zákona č. 62/1988 Sb. a vodního zákona č. 254/2001 Sb.

 • Terénní prohlídka, rešerše
 • Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí („hydrogeologické posouzení“), projekt geologických prací
 • Povolení průzkumu
 • Realizace
 • Vyhodnocení průzkumu, závěrečná zpráva, projektová dokumentace
 • Povolení stavby

Detailní postupy včetně výhod a nevýhod Vám rádi vysvětlíme osobně při terénní prohlídce či telefonicky.

Nabízíme související činnosti

 • Posouzení a studie developerských záměrů, hromadné zásobování podzemní vodou
 • Hydrodynamická zkouška („čerpací zkouška“) pro zjištění vydatnosti vrtu a dosahu ovlivnění
 • Laboratorní rozbor kvality podzemní vody
 • Vyřízení potřebných povolení na úřadech
 • Poradenství, konzultace

Kontaktní formulář

Informace o odesílateli
Zpráva
Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů