Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Vrty pro tepelná čerpadla

Vrty pro tepelná čerpadla

Horninový masiv jako zdroj tepla

Vrty pro vytápění využívají jako zdroj tepla horninový masiv, vodu či vzduch. Jedná se o obnovitelný zdroj tepla, kdy první dvě varianty se úzce dotýkají hydrogeologa.

Vrty pro tepelná čerpadla systému země – voda mohou jímat teplo z horninového prostředí. Počet a hloubka vrtů závisí na potřebném výkonu tepelného čerpadla a na geologických a hydrogeologických podmínkách lokality. Obvyklé hloubky vrtů se pohybují od 80 do 200 m. Vrty jsou vystrojeny vertikálními sondami, v nichž jako teplonosné médium obíhá ekologicky nezávadná nemrznoucí směs. Dalším možným způsobem je systém voda – voda, který spočívá ve využívání tepelné kapacity jímací vody a následném zasakování ochlazené vody zpět do horninového masivu, případně její vypouštění do vodního toku.

Pro správnou projekci a dimenzování počtu a hloubek vrtů je vhodné si v první fázi přizvat hydrogeologa. Tato odborně způsobilá osoba by se měla vždy přijet podívat na danou lokalitu, je to velmi klíčový krok, kde oko hydrogeologa zmapuje jak okolní studny, ochranná pásma, ale i zváží rizika propojení zvodní, přístupnost pro vrtnou techniku či rozmístění vrtů na pozemku, apod.

Postup prací

1. Vrty pro tepelná čerpadla systém země – voda

  • Terénní prohlídka, rešerše
  • Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí („hydrogeologické posouzení“)
  • Povolení
  • Realizace

2. Vrty pro tepelná čerpadla systém voda – voda

… postup je stejný jako u studny.

Pozor! Současně s vrtem pro vytápění systému voda-voda je nutné řešit i zpětný zásak využitých („ochlazených“) vod.

Kontaktní formulář

Informace o odesílateli
Zpráva
Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů